Հունիսի 11-ին լրացավ «Պղնձի ֆրոնտում», «Լոռի», «Թումանյանական աշխարհ» եռանուն պարբերականի 89-ամյակը։ Թերթի ծնունդը նշանավորող որևէ միջոցառում չանցկացվեց՝ պայմանավորված համավարակով։ Հունիսի 25-ին թերթի 13-րդ խմբագիր Արարատ Թամրազյանն ու երկարամյա լրագրողները, լուսանկարիչներն ու մեքենագրուհին հյուր էին քաղաքապետարանում։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.