ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորմամբ «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ իրականացնում է «Ի գործ» ծրագիրը, որի նպատակն է կանանց տնտեսապես հզորացնելը, ինչպես նաև Քովիդ 19-ի և հետպատերազմյան շրջանի տնտեսական հետևանքների ազդեցությունը մեղմելը։ «Ի գործ» ծրագիրն ուղղված է  զարգացնելու կանանց բիզնեսները կամ նպաստելու նրանց նոր գործ սկսելու և եկամուտներ ապահովելու ցանկությանը՝ տալով անհրաժեշտ գիտելիքնքեր։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.