Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքը խոշորացել է 2015 թվականին։ Թումանյանին են միացել Մոտկորի ենթաշրջանի Մարց, Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Աթան և Ահնիձոր գյուղերը։ Այս տարիների ընթացքում համայնքապետարանի կողմից իրականացված ծրագրերի հիմնական մասը հիմնականում ուղղվել է գյուղական 6 բնակավայրերի զարգացմանը: Իսկ 2020 թվականին Թումանյանում որևէ քաղաքաշինական ծրագիր չի իրականացվել: Վերջին տարիների գործունեությունն ամփոփելով՝ համայնքապետ Լեւոն Զավարյանն ասում է՝ համայնքները հավասար չեն զարգացել։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.