Թումանյան խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերում, մասնավորապես Աթանում, Լորուտում, մանկավարժները հեռավար դասապրոցեսի բացթողումներն են փորձում լրացնել։ Հեռավոր գյուղերում ինտերնետ կապի որակն ու նաև սարքավորումների բացակայությունը խանգարել են հեռավար դասերի լիարժեք անցկացմանը։

Առկա ուսուցումը վերսկսելուց առաջ նշված դպրոցներում սանիտարական նորմերի պահպանմանն ուղղված որոշ աշխատանքներ են արվել։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.