Զբաղվածության պետական գործակալության Ալավերդու տարածքային կենտրոնում գրանցված է 1355 աշխատանք փնտրող, 889 գործազուրկներ: Կենտրոնի միջոցով աշխատանքի տեղավորման գործընթացը շատ է տուժել՝ երկրում տիրող համաճարակային և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված։ Որոշ ծրագրեր էլ պարզապես չեն իրականացվել։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.