Առաքելյանների բազմանդամ ընտանիքը Այրումում է ապրում: Չորս երեխաների հետ երիտասարդ ամուսիններն ուրիշի տանն են օթևանել. սեփական բնակարան չունեն: Ուրիշի հարկի տակ էլ կենցաղավարության համար անհրաժեշտ ոչ բոլոր պայմանները կան:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.