Ալավերդու տարբեր թաղամասերում երիտասարդները պարենի, դեղորայքի և առաջին անհրաժեշտոթւյան պարագաների հավաքագրում են անում։ Ով ինչ և որքան կարող է, նվիրաբերում է Արցախին և Տավուշին։ Հավաքված արկղերը սահման ուղարկելուց հետո երիտասարդները շարունակում են ձեռնարկած գործը։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.