Մոտ 400 բնակիչ ունեցող Քարկոփ բնակավայրում մանկապարտեզ չի գործում։ Բնակավայրի երիտասարդ ընտանիքներից շատերը իրենց երեխաներին հարևան Շնող գյուղում են մանկապարտեզ տանում։ Իսկ այն ընտանիքները, որոնք սեփական մեքենա չունեն, չեն կարողանում լուծել երեխաների նախադպրոցական կրթության հարցը։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.