Ապրիլի 9-ից մեկնարկել են Մ6 միջպետական մայրուղու շինարարական աշխատանքները։ Էյ Էյ Բի պրոյեկտ կազմակերպության շինարարներն ասֆալտապատում են կատարում Սանահին կայարան թաղամասից մինչև Բաղրամյան, ինչպես նաև դատարանի շենքին հարակից հատվածներում։ Ասֆալտապատմանը զուգահեռ տեղադրվում են մայթերի եզրաքարերը։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.