«Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում» ծրագրի համար Թումանյանի սոցիալական ապահովության գործակալությունում 2019թ․-ին գրանցվել է 15 ընտանիք՝ Օձուն, Դսեղ, Աքորի և Մեծ Այրում գյուղերից, որից երկուսը ժամկետից շուտ հրաժարվել են ծրագրից։ Իսկ Լոռու մարզում ծրագրից օգտվել է 100 շահառու։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.