BeeYan սոցիալական նոր ձեռնարկատիրությունը Ջինիշյան հիմնադրամի աջակցությանմբ մեղվաբուծության դասընթացներ է կազմակերպում Ալավերդու կանանց համար։ Դասընթացի տեսական ու գործնական մասն ավարտելուց հետո կանանց կտրամադրվեն մեղվաընտանիքներ։ Դասընթացի հիմնական նպատակը տեղի բնակիչների համար զբաղվածություն ապահովելն է։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.