Մարզերում գործող զբոսաշրջային կազմակերպությունները երկրում արտակարգ իրավիճակի պայմաններում վարկավորման և այլ գործընթացներում դժվարությունների են բախվում: Կառավարությունն այս ոլորտի ներկայացուցիչներին աջակցելու համար նույնպես ծրագրեր է մշակում, սակայն դրանից օգտվել ոչ բոլորն են կարողանում:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.