Մարզպետարանը վերահսկում է կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումն ու գների մոնիտորինգ անում

Այսօր՝ մարտի 27-ին, Ալավերդու խանութներում ու դեղատներում շրջայց կատարեցին Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչները՝ պարզելու համար, թե ինչպե՞սենիրականացվումկանխարգելիչմիջոցառումներըսննդիկետերում, դեղատներում կա՞նարդյոքախտահանող անհրաժեշտպարագաներ և արդյո՞քսանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանումը պատշաճ կերպով է իրականացվում։  Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Up
%d bloggers like this: