Ալավերդի քաղաքում բնակֆոնդի  կառավարումն իրականացվում է բնակշահագործման տեղամասերի միջոցով: Բնակշահագործման տեղամասը  շահույթ հետապնդող կազմակերպություն է, որը 5 տոկոս հարկ է վճարում պետությանը: Բայց Ալավերդու բնակշահագործման երկու տեղամասերի  գործունեության պայմաններում շահույթի մասին խոսելն ավելորդ է, որովհետև վարձավճարների հավաքագրումը լիարժեք չի կատարվում: Գումարած դրան՝ բնակիչների տարիներով կուտակված պարտքերը միլիոնի են հասնում: Բնակիչներն էլ իրենց հերթին տեղամասերին են մեղադրում՝ առաջարկվող ծառայությունները լիարժեք չմատուցելու համար:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.