Դեռևս նախորդ տարվա վերջին ՀՀ Կառավարության կողմից հավանության արժանացավ կենսաթոշակների չափի ավելացման մասին որոշումը: Որոշման նպատակը կենսաթոշակառուների, ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացողների շրջանում ծայրահեղ աղքատությունը հաղթահարելն է:

Թումանյանի տարածաշրջանում հունվարի 1-ից ավելացված կենսաթոշակ կստանա 9000 կենսաթոշակառու:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.