Կառավարության կողմից հատկացվող սուբվենցիաներով Ախթալայում իրականացվող ծրագրերի շարքում է Շահումյան փողոցի ճեմուղիների կառուցումը: Աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են, իրականացնողը Թումանյանի ճանապարհաշինական ընկերությունն է:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.