Հացահատիկի բերքը սպասվածից քիչ է

Հուլիսի 13-ի կարկտահարության հետևանքով մեծ վնասներ են կրել հացահատիկի արտերը: Գյուղացիները լավ բերք ստանալու ակնկալիք չունեն: Մեծ գումարներ  են ծախսել, ցանքսի, բույսի բուժման, սերմացուցի ձեռքբերման և ընդհնարապես մշակության համար, սակայն բերքի քանակը ոչ բոլոր դեպքերում է փակում կատարված ծախսը:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: