Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը՝ մարդկանց առողջության վրա թեմայով քննարկում

«Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդկանց առողջության վրա» թեմայով քննարկումը Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունում համախմբել է բնապահպանության ոլորտի փորձագետների, շահագրգիռ անձանց, ակտիվ երիտասարդների: Այս ծրագրի շահառու համայնքներն են Ալավերդին և Ախթալան, իսկ ծրագրի հիմքում Հայաստանի բնապահպանության ոլորտում Եվրոպական փորձի կիրառումն է:

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: