ՀՀ Կառավարության որոշմամբ 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ից Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային գրասենյակները լուծարվել են՝ դառնալով սպասարկման կենտրոններ։ Իսկ դա նշանակում է, որ բոլոր գործարքները կատարվում են էլեկտրոնային եղանակով, ինչի արդյունքում կրճատվել են ծառայությունների մատուցման ժամկետներն ու գանձվող վճարները։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.