Հայաստանում այսօր բազմաթիվ են այն դպրոցները, ուր կրթության գործընթացը կազմակերպվում է շենքային անբարենպաստ պայմաններում։ Որոշ կրթօջախների շենքեր վթարային են, մյուսներում էլ բացակայում են տարրական պայմանները՝ ջրի, սանհանգույցի և ջեռուցման բացակայությունից մինչև դասասենյակների սովորական կահավորում և այլն։

Հատկապես ձմռան ամիսներին նշված խնդիրները կրկնապատկվում ու գրեթե անհնարին են դարձնում դասերի նորմալ կազմակերպումը։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.