Լոռու մարզի Փոքր Այրում բնակավայրում ընդամենը 35 տնտեսություն կա։ Տեղի կլիման նպաստավոր է հատկապես այգեգործության համար։ Տասնամյակներ շարունակ ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով մարդիկ «հեռացել» են հողագործությունից և եկամտաբեր աշխատանք փնտրել դրսում, մասնավորապես Ռուսաստանում։

Հիմա հողագործությամբ զբաղվելու համար բոլոր պայմանները կան։ Թե՛ հող մշակողներն են շատացել, թե՛ հողի բերքատվությունն է մեծացել։ Փոքր Այրումում հիմա անմշակ հողեր գրեթե չկան։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.