Մարտի 21-ին Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքում մեկնարկեց «Լորիբերդ-2» ՀԷԿ-ի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումը: 

«Լոռվա Ամրոց» ՍՊԸ-ն ցանկանում է Ձորագետ գետի վրա կառուցել երկու փոքր ՀԷԿ-եր։ Ըստ ընկերության կողմից ներկայացված նախագծի՝ «Լորիբերդ-2» ՓՀԷԿ-ը կունենա 26.7 ՄՎտ հզորություն, էլեկտրաէներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը կկազմի 110.09 կՎտ/ժ, ջրի հաշվարկային ելքը՝ 16 խմ/վ:

Ձորագետի ջրերն արդյո՞ք կցամաքեն: Հանրային լսմանը բնակիչները չեն ընդդիմացել, հէկ-ի կառուցմանը դեմ են բնապահպան ակտիվիստները:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.