Տեխնոլոգիական ոլորտի սրընթաց զարգացման շնորհիվ մեր առօրյայի անբաժան մասն են դարձել համակարգիչները, պլանշետները և սմարտֆոնները: Մենք մեր կյանքն արդեն չենք կարող պատկերացնել առանց համացանցի և դրանից օգտվելու համար նախատեսված տեխնիկական միջոցների: Իսկ ժամանակակից աշխարհում ապրող երեխաները դժվարությամբ կարող են պատկերացնել, թե ինչպես էին անցյալում մարդիկ գոյատևում առանց համացանցի, սոցիալական ցանցերի, համակարգիչների, պլանշետների կամ սմարտֆոնների: Եվ չնայած որոշ ուսումնասիրություններ փաստում են, որ համակարգչային խաղերն ունեն որոշակ դրական ազդեցություն, միաժամանակ դրանք լի են անցանկալի և բացասական երևույթներով։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.