Երեք տարի առաջ ՏԻՄ օրենքում լրացումներ կատարելու արդյունքում ստեղծվեց համայնքային անանսնաբուժական ծառայությունը։ Համայնքը յուրաքանչյուր 1000 գլուխ խոշոր եղջերավորի հաշվով անասնաբույժի առնվազն մեկ հաստիք պետք է ունենար։ Սակայն ցածր աշխատավարձն ու անասնաբույժների կատարած աշխատանքն այսօր անհամատեղելի են։ Այդ պատճառով մասնագետները հրաժարվում են գյուղի անասնաբույժի իրենց աշխատանքից։ Իսկ թափուր հաստիքները չեն համալրվում։

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.